Termin publikacji pliku parametryzującego dla grupera obowiązującego od listopada 2011.

W zarządzeniu 69/2011/DSOZ NFZ opublikował nową charakterystykę JGP w AOS. Opublikowane zmiany wymagają aktualizacji struktury bazy danych oraz algorytmu wyznaczania JGP w AOS. Na podstawie powyższego zarządzenia, przygotowany zostanie plik parametryzujący. Plik parametryzujący zostanie przez nas udostępniony wraz z aktualizacją systemu mMedica do wersji 2.5.8. Aby prawidłowo zaimportować plik parametryzujący oraz prawidłowo wyznaczać JGP w AOS według nowego algorytmu niezbędna będzie aktualizacja systemu do wersji 2.5.8. Udostępnienie aktualizacji systemu planowane jest w terminie od 07.11.2011 do 09.11.2011.

Wyszukiwarka mMedica