Udostępnienie instalatora aplikacji mMedica w wersji 3.1.5. Wykryte błędy podczas aktualizacji do wersji 3.1.5

W celu szybszego dostępu do instalatora MMEDICA został poniżej udostępniony link, który pozwala na bezpośrednie pobranie aplikacji mMedica w wersji 3.1.5:

Link do instalatora mMedica w wersji 3.1.5
Instalator mMedica w wersji 3.1.5

Dokonując aktualizacji do wersji 3.1.5 instalator weryfikuje strukturę bazy danych pod względem uszkodzeń takich jak np brak kluczy obcych na tabelach.

Na podstawie zgłoszeń serwisowych zostały wykryte dwa uszkodzenia dotyczące tabel odnoszących się do bazy leków Pharmindex. W celu naprawy uszkodzeń zostały przygotowane dwa skrypty serwisowe:

a) Skrypt pharm_company_id_fkey_v3 naprawiający uszkodzenie objawiające się komunikatem:
xxxx-xx-xx xx:xx:xx CET ERROR: constraint “producer_company_id_fkey” of
relation “pharm_producer” does not exist
xxxx-xx-xx xx:xx:xx CET STATEMENT: ALTER TABLE pharm_producer drop
constraint producer_company_id_fkey RESTRICT
Link do procedury serwisowej:
pharm_company_id_fkey_v3

b) Skrypt drugs_productline_id_fkey naprawiający uszkodzenie objawiające się komunikatem:
CET ERROR: constraint “drugs_productline_id_fkey” of
relation “pharm_drugs” does not exist
CET STATEMENT: ALTER TABLE pharm_producer drop
constraint drugs_productline_id_fkey RESTRICT
Link do procedury serwisowej:
drugs_productline_id_fkey_v3

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
3. Ponownie uruchomić instalator do wersji 3.1.5

Wyszukiwarka mMedica