Udostepnienie plików parametryzujacych grupery w AOS i SZP

Zostały udostępnione pliki parametryzujące grupery:
a) SZP.11.29 – wynikający z zarządzenia 50/11/DSOZ z dnia 27.09.2011
b) AOS.1.2 – wynikający z zarządzenia 55/2011/DSOZ z dnia 30.09.2011

Czynności importu plików parametruzyjących są następuje:
1. Wybranie: Komunikacja->Import danych
2. Wybranie: Import z pliku
3. Wskazanie danych do zaimportowania.

Link do pliku parametryzującego:
JGP – plik parametryzujacy SZP.11.29

Link do pliku parametryzującego:
JGP – plik parametryzujacy AOS.1.2

Wyszukiwarka mMedica