Udostępnienie pliku parametryzującego gruper JGP w AOS v2.3, słownika ICD9 v5.12, instalatora aplikacji mMedica v2.5.8

“W linku poniżej został zamieszczony plik parametryzujący, definiujący gruper: JGP w AOS od miesiąca listopada. Aktualizacja pliku została wykonana na podstawie Zarządzenia Nr 69/2011/DSOZ.

Prosimy o zaimportowanie dołączonego pliku parametryzującego w swoich systemach, co umożliwi wyznaczanie JGP zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2011/DSOZ.

Link do pliku parametryzującego JGP w AOS w wersji 2.3:
JGP – plik parametryzujący JGP w AOS w wersji 2.3

Aktualizacja: 30.11.2011
Link do pliku parametryzującego JGP w AOS w wersji 2.3, zawierającego zmiany dla grup:Z83 i Z84.
JGP – plik parametryzujący JGP w AOS w wersji 2.3 zawierającego zmiany dla grup: Z83 i Z84

W linku poniżej został zamieszczony plik słownika ICD9 w wersji 5.12 pobrany ze strony:
Systemu Obsługi Centralnych Zasobów Słownikowych

Link do słownika ICD9 w wersji 5.12:
Bazowa Edycja Słownika ICD9 CM (5.12)

W dniu wczorajszym na stronie:NFZ.GOV.PL został został opublikowany komunikat:

Ważne! ICD-9 PL
Wersja 5.13 Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 PL (aktualizacja: 2011.11.15). Przekazany w komunikacie słownik ICD9 w wersji 5.13 został udostępniony poniżej.

Link do słownika ICD9 w wersji 5.13:
Bazowa Edycja Słownika ICD9 CM (5.13)


Link do instalatora aplikacji mMedica w wersji 2.5.8
Instalator aplikacji mMedica w wersji 2.5.8

W przypadku posiadania zainstalowanej wersji oprogramowania niższej niż wersja 2.5.7 należy w Pierwszym etapie wykonać aktualizację do wersji 2.5.7. Dopiero po jej zakończeniu należy przejść do etapu drugiego, którym jest instalacja wersji 2.5.8

Link do instalatora aplikacji mMedica w wersji 2.5.7
Instalator aplikacji mMedica w wersji 2.5.7Modyfikacje specjalne:
1. Na potrzeby świadczeniodawców korzystających z komparycji umowy w Danych Świadczeniodawcy na Zakładce 5. Podmiot leczniczy zostało umieszczone pole: Dostawca. Zaznaczenie pola: Dostawca spowoduje, iż Podmiot Leczniczy będzie figurował na rachunku/fakturze jako: Sprzedawca, a same Przedsiębiorstwo jako Wystawca.
2. Poprawa mechanizmu ewidencji pozycji rozliczeniowych w Hospitalizacji objawiających się komunikatem: etTerminPorodu: Nie udało się odnaleźć pola “”termin_porodu””
3 Usprawnienie mechanizmu wyświetlania Kodu Świadczenia w Księdze Przyjęć. Wyświetlona zostaje nazwa Kodu Świadczenia zgodna z wersja słownika w zaewidencjonowanej wizycie.
plik mMedica.exe 2.5.8.1776


Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Wybrać: Plik mMedica.exe w wersji 2.5.8.1776
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:Program FilesAssecomMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach

Wyszukiwarka mMedica