Udostępnienie pliku parametryzującego gruper: SZP.11.27

Został udostępniony plik parametryzujący gruper: SZP.11.27.

W celu poprawnego wykorzystywania grupera w wersji SZP.11.27 muszą zostać przeprowadzone następujące czynności:
1. Należy pobrać z Portalu Świadczeniodawcy najnowszą wersję umowy elektronicznej posiadającą definicje wersji grupera na poszczególne miesiące.
2. Dokonać importu pliku parametryzującego gruper: SZP.11.27. z linku poniżej


Czynność importu Umowy elektronicznej jak i pliku parametruzyjacego następuje:
1. Wybranie: Komunikacja->Import danych
2. Wybranie: Import z pliku
3. Wskazanie danych do zaimportowania.

Link do pliku parametryzujacego:
JGP – plik parametryzujacy SZ.11.27

Wyszukiwarka mMedica