Umożliwienie zmiany hasła do serwisu eWUŚ z poziomu aplikacji mMedica.

W aplikacji mMedica w wersji 4.8.2.0 i wyższych został zaimplementowany mechanizm zmiany hasła do systemu eWUŚ z poziomu aplikacji zewnętrznych.
Sposób zmiany hasła w aplikacji mMedica przedstawia instrukcja zamieszczona poniżej.

Umożliwienie zmiany hasła do serwisu eWUŚ z poziomu aplikacji mMedica.

Wyszukiwarka mMedica