Wydruk skierowań/zleceń do systemu laboratoryjnego

W wersji 8.2.0 na wydruku skierowania do laboratorium zostały dodane nowe elementy określające identyfikatory skierowanie w systemie mMedica jak i systemie laboratorium.
Identyfikator widniejący na skierowaniu papierowym jest wewnętrznym identyfikatorem zlecenia. Jeśli zostanie wystawiony dokument zlecenia bez dokumentu elektronicznego to na skierowaniu drukuje się tylko numer wewnętrzny.

 

Jeśli dla dokumentu zostanie wystawione zlecenie elektroniczne, to na druku skierowania zostaje dodany dodatkowy identyfikator określający numer zlecenia elektronicznego, które zostało przekazane do systemu zewnętrznego.

Wyszukiwarka mMedica