Wystawianie e-ZLA w mMedica – komunikat zwrotny “Walidacja zakończyła się nieodpowiednim statusem.”

W związku z występującymi, od kilku dni, problemami w procesie wystawiania e-ZLA  opisanymi komunikatem zwrotnym “Walidacja zakończyła się nieodpowiednim statusem.” Należy zweryfikować poprawności danych zaewidencjonowanych w aplikacji mMedica i systemach zewnętrznych.
Błędy komunikacyjne z systemem PUE ZUS są wynikiem zaostrzenia reguł walidacyjnych, sprawdzających zgodność danych przekazywanych przez placówkę, z danymi w systemach centralnych.

Przeprowadzających weryfikację poprawności danych zaewidencjonowanych  w aplikacji, należy zwrócić uwagę na:
1. Dane Podmiotu Leczniczego:
Dane Podmiotu, komórki realizującej, w której wystawiane jest e-ZLA muszą być zgodne z danymi zarejestrowanymi w systemie RWDPL.
2. Dane Personelu Medycznego:
Imię/Imiona, Nazwisko, Numer prawa wykonywania zawodu muszą być zgodne z danymi w systemie PUE ZUS.

W przypadku błędów/różnic należy:
1. Poprawić dane w aplikacji  mMedica,
2. Skorzystać z przycisku “Aktualizuj dane” dostępnego w oknie danych wizyty,
3. Wykonać operację ponownego wystawienie e-ZLa z systemu mMedica.

Jeśli dane są identyczne w mMedica i systemach zewnętrznych, eZLA będzie wysłane poprawnie.

Wyszukiwarka mMedica