Wystawienie rachunku na 1/12-stą kontraktu w aplikacji mMedica.

W celu wystawienia Faktury/Rachunku na 1/12-stą kontraktu proszę wykonać następujące czynności:

1.  Zalogować się do aplikacji i przejść do „Katalogu umów”.

  screen1

2. W „Katalogu umów” wybrać umowę oraz miesiąc za który ma być generowany rachunek.

screen2

3. Zapisać liczby wykonań dla poszczególnych zakresów dla danego miesiąca i przejść do „Przegląd Rachunków”.

screen3

4. Utworzyć „Nowy” rachunek.

screen4

5. Wprowadzić dane rachunku w oparciu o liczby zakontraktowane jako limit miesięczny 1/12-stą kontraktu w polu „Ilość” dla poszczególnych zakresów umowy.

screen5

6. Zapisać wprowadzone dane poprzez przycisk „Zatwierdź”.  Wygenerować plik i przekazać do lokalnego oddziału OW NFZ.

Wyszukiwarka mMedica