Wysyłka deklaracji na 2011 rok

“Wraz z dniem 1 stycznia 2011 aplikacja mMedica przełączy się w tryb “bez umowy”, jeśli takowa nie będzie zaczytana. Aby wysłać deklaracje na rok 2011 należy wykonać czynności:

1. Tworzyć nagłówek sprawozdania:
a. wybrać funkcje EWIDENCJA -> Deklaracje -> Sprawozdania POZ. Pojawi się formatka z tytułem “”Sprawozdania POZ 2011″”,
b. wybrać “”Nowe sprawozdanie””,
c. określić “”Rodzaj sprawozdania”” = Deklaracje POZ,
d. wpisać ręcznie nr umowy( informacje o nr umowy należy uzyskać w Lokalnym OWNFZ),
e. określić “”Miesiąc””,
f. określić Listę Aktywną
g. określić “”Datę sporządzenia””,
h. zatwierdzić.

2. Wysłać sprawozdania do oddziału:
a. wybrać funkcje KOMUNIKACJA -> Eksport Danych -> Deklaracje POZ,
b. uzupełnić pole “”Umowa nr”” poprzez ręczne wpisanie zmodyfikowanego numeru umowy,
c. określić “”Miesiąc””,””Umowa nr”” oraz “”Listę Aktywna””,
d. wybrać “”Eksportuj”” – nastąpi wysyłka deklaracji.

# W przypadku konieczności wprowadzania świadczeń za rok 2011, należy pobrać z lokalnych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia pliki umów i je zaczytać w odpowiednim module mMedica: KOMUNIKACJA -> Import danych -> Import z pliku – określić lokalizacje i typ pliku (w tym przypadku plik UMX – umowa)”

Wyszukiwarka mMedica