Wysyłka deklaracji na rok 2013.

“Wraz z dniem 1 stycznia 2013 aplikacja mMedica przełączy się w tryb “bez umowy”, jeśli takowa nie będzie zaczytana. Aby wysłać deklaracje na rok 2013 należy wykonać czynności:
1. Uzupełnić strukturę organizacyjną o kody wg NFZ na 2013:
a) wybrać Zarządzanie-> Konfiguracja -> Struktura Organizacyjna
b) ustawić na zakładce 4. Kody rok 2013 dla kodu wg NFZ z roku 2013
c) dodać kod wg na rok 2012
Czynności te należy wykonać, gdyż w wersji 5;1.5 komunikatu dla wysyłki deklaracji należy przekazywać kody wg NFZ
2. Tworzyć nagłówek sprawozdania:
a. wybrać funkcje EWIDENCJA -> Deklaracje -> Sprawozdania POZ. Pojawi się formatka z tytułem “”Sprawozdania POZ 2013″”,
b. wybrać “”Nowe sprawozdanie””,
c. określić “”Rodzaj sprawozdania”” = Deklaracje POZ,
d. wpisać ręcznie nr umowy( informacje o nr umowy należy uzyskać w Lokalnym OWNFZ),
e. określić “”Miesiąc””,
f. określić Listę Aktywna
g. określić “”Datę sporządzenia””,
h. zatwierdzić.

3. Wysłać sprawozdania do oddziału:
a. wybrać funkcje KOMUNIKACJA -> Eksport Danych -> Deklaracje POZ,
b. uzupełnić pole “”Umowa nr”” poprzez ręczne wpisanie zmodyfikowanego numeru umowy,
c. określić “”Miesiąc””,””Umowa nr”” oraz “”Listę Aktywna””,
d. wybrać “”Eksportuj”” – nastąpi wysyłka deklaracji.”

Wyszukiwarka mMedica