Zmiana konfiguracji poczty dla sprawozdań zbiorczych ZBPOZ.

Od wersji 3.2.0 wprowadzono rozróżnienie adresów e-mail dla sprawozdań zbiorczych (ZBPOZ) i deklaracji (DEKL). W Konfiguratorze w sekcji “Poczta” znajdują się aktualnie pola:
a) Adres e-mail, na który będą wysyłane świadczenia
b) Adres e-mail, na który będą wysyłane kolejki
c) Adres e-mail, na który będą wysyłane deklaracje
d) Adres e-mail dla sprawozdań zbiorczych

Rozróżnienie adresów e-mail zostało wprowadzone na potrzeby placówek korzystających z instalacji rozproszonych ( placówka musi przekazywać deklaracje w jedno miejsce, i dopiero wtedy wysłać je do OWNFZ).

W przypadku, gdy deklaracje wysyłane są bezpośrednio do OWNFZ w polu “Adres e-mail dla sprawozdań zbiorczych” należy wprowadzić wartość znajdujący się w polu “Adres e-mail, na który będą wysyłane deklaracje”

W przypadku, gdy deklaracje wysyłane są wpierw do innej instalacji w polu “Adres e-mail dla sprawozdań zbiorczych” należy wprowadzić adres e-mail, będą adresem uzyskanym z OWNFZ na które mają być wysyłane deklaracje. Nie należy wpisywać w wyżej wymienionym polu wartości z “Adres e-mail, na który będą wysyłane deklaracje”, gdyż nie jest to adres służący do wymiany danych z systemami OWNFZ ,a wymiany danych miedzy lokalizacjami.

Wyszukiwarka mMedica