Zmiana w mechanizmie wyznaczania wartości na sprawozdaniu ZD-3 dla roku 2020.

Poniższa procedura serwisowa zmienia definicję sprawozdania ZD-3 w zakresie wyznaczania ilości wykonanych teleporad i wizyt domowych. Dotychczasowy algorytm rozbudowano i uwzględniono w nim procedury ICD-9 i świadczenia dla wizyt POZ.

Dla dodanych warunków przyjęto następujący podział:
-Teleporada
89.0099- porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, (dział 2,3,4)
94.471 – porada psychologiczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (dział 3)
5.01.00.0000152 – teleporada lekarza POZ (dział 2)
-Wizyta domowa
5.01.00.0000122 – porada lekarska udzielona w domu pacjenta (dział 2)

W celu uruchomienia procedury zamieszczonej poniżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku poniżej),
5. Wybrać przycisk: “Szukaj”,
6. Wybrać przycisk: „Wykonaj”

Link do skryptu:
Procedura serwisowa zmieniająca definicję sprawozdania ZD-3 dla 2020 roku(wersja 3).

Wyszukiwarka mMedica