Zmiana wersji słownika kodów jednostki statystycznej (kody świadczeń) dla 2020 r.

Poniższa procedura serwisowa dokonuje zmiany wersji słownika dla kodów MZ na podstawie rozporządzenia MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532) na wartość “3”, a także przekodowuje kody świadczeń z “długich” na “krótkie” wraz ze zmianą słownika.

Działaniem procedury serwisowej objęte są wszystkie wizyty spełniające poniższe kryteria:
a) datę realizacji  znajduje się w przedziale czasowym większym bądź równym 01.01.2020,
b) wskazana wersja słownika dla kodów MZ jest inna niż dedykowana dla słownika zgodnego z rozporządzeniem MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532), a wartość kodu świadczenia jest kodem  “krótkim” (bez kropek) np. “4-Porada”,
c) wartość kodu świadczenia jest kodem „ długim” (z kropką) np . “4.4-Leczenie amb. spec-porada “

W zależności od występującego przypadku  zostaną  wykonane następujące operacje:
–  ustawiona zostanie prawidłowa wartość słownika dla kodów krótkich tj. „rozp. MZ 23.12.2019”
–  zostanie wykonana operacja przekodowania kodu świadczenia na kod „krótki” oraz ustawiona zostanie prawidłowa wartość słownika dla kodów „krótkich” tj. „ rozp. MZ 23.12.2019”

Przed wykonaniem procedury sugerujemy konsultacje z lokalnym OWNFZ w celu potwierdzenia oczekiwanej wersji słownika.
Nawiązujemy tutaj do komunikatu z 11.02.2020, gdzie NFZ sugerował sprawozdawczość nowych kodów MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532) z wersją słownika = 2 dla stycznia i lutego 2020.

W celu uruchomienia procedury serwisowej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku),
5. Wybrać przycisk: Szukaj – na liście pojawią się pozycje spełniające opisane warunki, domyślnie wszystkie pozycje są zaznaczone do modyfikacji – aby wizyta nie była objęta modyfikacją należy ją odznaczyć,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj

Link do skryptu:
Zmiana wersji słownika jednostki statystycznej i przekodowanie kodów długich.

Wyszukiwarka mMedica