Zmiany w sposobie ewidencji swiadczen w aplikacji mMedica w wersji 2.5.7

W celu uprawnienia ewidencji świadczeń o charakterze JGP zostały dokonane zmiany w funkcjonowaniu przycisku: Zatwierdź, którego wybranie powodowało zapisanie wizyty i przygotowywało aplikacje pod ewidencje kolejnej wizyty. Od wersji 2.5.7 w zakładce ewidencji świadczeń zostały wprowadzony następujące przyciski:
a) Zatwierdź i wyjdź/ Zatwierdź i czyść(Shift+F9)-> Przycisk posiadający działanie przycisku: Zatwierdź do wersji 2.5.6 i wcześniejszych
b) Zatwierdź -> Przycisk przygotowany dla rozliczeń JGP. Szczegóły działania przycisku znajdują się w Instrukcji: JGP w AOS – instrukcja konfiguracji i obsługi funkcji grupera dla wersji 2.5.

Wyszukiwarka mMedica