Moduły dodatkowe

Moduł eWyniki Lab+

Wstęp

Moduł eWyniki Lab umożliwia automatyczną wymianę danych z wybranym laboratorium. Moduł zawiera punkt pobrań, umożliwia przesyłanie zleceń bezpośrednio z mMedica do laboratorium, automatyczny odbiór wyników i dołączenie ich do dokumentacji medycznej.

Moduł eWyniki Lab powstał w celu ułatwienia i przyspieszenia wymiany informacji pomiędzy placówką a laboratorium. Wszystkie działania związane zarówno z wystawieniem zlecenia jak i odczytaniem wyników, wykonywane są bezpośrednio w aplikacji mMedica. Cała komunikacja odbywa się w pełni automatycznie i nie wymaga dodatkowych działań ze strony użytkownika, co niewątpliwie wpływa na oszczędność czasu. Zlecone przez lekarza badania są automatycznie przesyłane do laboratorium, a po ich realizacji i odbiorze wyniku przez aplikację są zapisywane w kartotece pacjenta oraz prezentowane lekarzowi podczas następnej wizyty. Automatyczny obieg informacji sprawia, że wyników badań nie trzeba wprowadzać do systemu ręcznie, dzięki czemu w znacznym stopniu wyeliminowane zostaje ryzyko popełnienia pomyłek.

Najważniejszymi cechami systemu integracji z laboratorium jest:

 • Automatyczne przekazywanie zleceń na badania laboratoryjne.
 • Dedykowany punkt pobrań.
 • Rozbudowany system prezentacji wyników.
 • Automatyczne odbieranie wyników i dołączanie ich do danych medycznych pacjenta.
 • Pełna obsługa zleceń z uwzględnieniem punktu pobrań oraz możliwość anulowania zlecenia.
 • Wymiana danych zgodna ze standardem HL7 CDA.

Punkt pobrań

Pozwala na obsługę próbek w przypadku pobierania materiału w placówce medycznej. Oczywiście miejsce pobrania materiału można dowolnie określić, wskazując własny punkt pobrań lub laboratorium.

Rozszerzona obsługa wyników

Zastosowany prosty i przejrzysty sposób prezentacji wyników ułatwia ich analizę. Rozbudowany system obsługi wyników badań uwzględnia indywidualne normy dla każdej pozycji oraz możliwość importu załączników graficznych (np. zdjęć).

Uproszczona obsługa z poziomu lekarza

Skierowania na badania laboratoryjne można przygotowywać tak jak dotychczas, korzystając dodatkowo z ułatwień w postaci gotowych schematów badań lub ustawień domyślnych.

Dodatkowo lekarz rozpoczynający kolejną wizytę pacjenta otrzymuje automatyczne powiadomienie o nowych wynikach badań, jakie zostały wykonane dla tego pacjenta, z oznaczeniem wyników przekraczających normę. Ponadto wyniki odebrane z laboratorium będą cały czas dostępne do wglądu w kartotece pacjenta.

Korzyści wynikające z posiadania modułu eWyniki Lab:

 • Wysyłanie zleceń i odbieranie wyników bezpośrednio w programie mMedica.
 • Pełna automatyzacja wymiany danych.
 • Stały dostęp do informacji o statusie zlecenia.
 • Proste dodawanie wyników do dokumentacji medycznej.
 • Skrócenie czasu niezbędnego do analizy wyników i wykonania koniecznych zapisów w dokumentacji.

UWAGA!
Przed zakupem Modułu eWyniki należy potwierdzić u swojego dostawcy usług laboratoryjnych, że udostępnia wymianę danych zgodnie z opisem modelu integracji.

Dla zapewnienia poprawnej wymiany danych oprogramowanie pracujące w laboratorium musi wykorzystywać protokoły oraz formaty wymiany danych opisane w dokumencie “Opis modelu integracji”
Moduł eWyniki jest dodatkowym modułem dostępnym w wariancie mMedica Standard oraz Standard+. Moduł eWyniki Lab zapewnia integrację tylko z jednym laboratorium, natomiast eWyniki Lab+ umożliwia integrację z nieograniczoną liczbą laboratoriów.

Wyszukiwarka mMedica