Moduły dodatkowe

Moduł Medycyna Pracy+

Karta badania kierowców.

Pozwala na ewidencję badań wykonanych kierowcom w zakresie wydania orzeczenia, dotyczącego pracownika używającego samochodów służbowych lub samochodu prywatnego do celów służbowych. Funkcjonalność umożliwia także ewidencję wykonania badań osobie zatrudnionej na stanowisku kierowcy wraz z wydaniem stosownych orzeczeń oraz osobie występującej o wykonanie badań w związku z ubieganiem się o uprawnienia kierowcy.

Narażenie zawodowe.

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej konieczne jest utworzenie dokumentu Zgłoszenia narażenia choroby zawodowej, dostępnego w programie w postaci karty zgodnej z rozporządzeniem. Po wykonaniu stosownych badań, w celu stwierdzenia przez jednostkę nadrzędną wystąpienia choroby zawodowej, konieczne jest przekazanie kompletu dokumentów, w tym Kartę narażenia zawodowego zaimplementowaną w programie.

Badanie osób niepełnosprawnych.

Według przepisów osobom niepełnosprawnym przysługują preferencyjne warunki zatrudnienia. Po przejściu stosownych badań, osoba niepełnosprawna ma jednak możliwość podjęcia pracy:

  • w pełnym wymiarze godzin,
  • w godzinach nadliczbowych,
  • w porze nocnej.

W aplikacji mMedica została przygotowana dedykowana karta badania wraz z możliwością wydania stosownego orzeczenia dla osób badanych w wybranym zakresie.

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica