sms

Witaj w Portalu mMedica !

[24.05.2016] EKG - podłączenie do mMedica.

Zapraszamy do obejrzenia wideoporadnika prezentującego przekazywanie do mMedica wyników z aparatu EKG firmy ASPEL.

Czytaj więcej...

 

[13.04.2016] Moduł SMS - najprostszy sposób wysyłania powiadomień z mMedica.

Od wersji 5.3.0 udostępniamy moduł pozwalający na automatyczne przesyłanie powiadomień do pacjentów. Szczegółowe informacje o cenach w dalszej części komunikatu.

Czytaj więcej...

 

[24.03.2016] Godziny pracy infolinii w dniu 25.03.2016 r.

Informujemy, że w piątek 25 marca 2016 r. – w Wielki Piątek – Infolinia mMedica będzie czynna w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

[24.03.2016] Moduł SMS – zakończenie pilotaży.

Zakończyliśmy pilotaż modułu SMS. Uczestnikom pilotaży dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas, oraz przekazujemy bezpłatne licencje zgodnie z warunkami udziału w pilotażu.

Czytaj więcej...

 

[15.02.2016] Nowości mMedica - usprawniona eRejestracja internetowa i nowy instalator.

Przebudowany moduł eRejestracja zapewnia znacznie wygodniejszą i bardziej intuicyjna obsługę. Stworzony całkowicie od nowa instalator aplikacji mMedica przyspiesza i upraszcza proces instalacji i aktualizacji programu.

Czytaj więcej...

 

[08.01.2016] Aktualizacja modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS".

W związku z opublikowaniem nowych wzorów sprawozdań MZ/GUS, w oprogramowaniu mMedica zostanie zaktualizowany moduł „Dane do sprawozdań MZ/GUS”.

Najbliższa wersja 5.2.5 oprogramowania, której publikacja planowana jest na dzień 14.01.2016 r. będzie zawierała zaktualizowane następujące raporty:

ZD-4- Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego (termin złożenia 27.01),
ZD-3- Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 28.01).
MZ-13- Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc (termin złożenia 15.02),
MZ-19- Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego (termin złożenia 15.02),
MZ-29A- Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej (termin złożenia 31.01).

Dodatkowo moduł zawiera dwa sprawozdania przekazywane Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które generowane są za okres wskazany przez użytkownika:

MZ-55- Tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę,
MZ-56- Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia zgłoszone w okresie sprawozdawczym

Kolejna wersja 5.2.6 oprogramowania, której publikacja planowana jest na dzień 15.02.2016 r. będzie zawierała pozostałe raporty dostępne w aplikacji mMedica:

MZ-14- Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej (termin złożenia 29.02),
MZ-15- Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (termin złożenia 29.02).
MZ-11- Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (termin złożenia 30.03),

Szczegółowe informacje o zakresie danych i sposobie korzystania z modułu "Dane do sprawozdań MZ/GUS" znajdują się w instrukcji opisującej raporty: instrukcja

 

[06.11.2015] Hospitalizacje 1-go dnia – moduł obsługi jednodniowego lecznictwa stacjonarnego dostępny bezpłatnie do końca roku 2015.

Użytkownicy wszystkich wersji mMedica mogą do końca roku 2015 korzystać bezpłatnie z nowego modułu w pełnym zakresie. Rozszerzenie to pozwala na prowadzenie dokumentacji oraz obsługę świadczeń realizowanych na oddziałach jednego dnia.

Czytaj więcej...

 

[06.11.2015] Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych mmPACS - zakończenie pilotaży.

Udostępniamy nowy moduł, który umożliwia zautomatyzowany odbiór wyników z urządzeń diagnostycznych.

Czytaj więcej...

 

[03.11.2015] Badanie satysfakcji użytkowników programu mMedica.

Zapraszamy wszystkich użytkowników mMedica do wyrażenia swojej opinii na temat jakości programu oraz świadczonych usług. Celem badania jest określenie najistotniejszych elementów, na których będziemy koncentrować nasze działania związane z podnoszeniem jakości.

Wypełnij ankietę...

 

[15.10.2015] Sukces wdrożenia modułu eWyniki w podkarpackiej przychodni.

Od zakończenia wdrożenia modułu eWyniki dla mMedica, w NZOZ Medyk zlecenia badań laboratoryjnych realizowane są w formie elektronicznej.

Czytaj więcej...

 

[09.10.2015] eWyniki - badania diagnostyczne w POZ bezpłatna prezentacja.

Zapraszamy na bezpłatną prezentację modułów Gabinet i eWyniki do praktycznego zastosowania w POZ, Kraków 20.10.2015.

Czytaj więcej...

 

[18.09.2015] Podłączenie urządzeń diagnostycznych do mMedica.

Jeszcze w październiku b.r. planujemy wprowadzenie do sprzedaży Modułu Integracji Urządzeń Diagnostycznych mmPACS.

Czytaj więcej...

 

 
 

Szkolenia mMedica

Szczegółowe informacje i zapisy. 

 

Centrum Obsługi Klienta

Zadzwoń 801 400 253, 32 789 65 55 lub wyślij zgłoszenie przez Internet.

 

Udostępnione produkty mMedica

mMedica - wersja demo
eRejestracja - wersja demo
mMedica / eRejestracja - wer. użytkowa

 

Dokumentacja

Szczegółowe informacje