Moduły dodatkowe

Moduł eRejestracja

Wstęp

Moduł eRejestracja jest nowoczesnym systemem, nazywanym popularnie rejestracją internetową, umożliwiającym umawianie się na wizyty drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. To bezpieczne i skuteczne rozwiązanie, przynoszące korzyści zarówno pacjentowi jak i placówce. Założenia projektowanego rozwiązania rejestracji internetowej oparto na wymogach określonych w Rozporządzeniu MZ w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ponadto, wdrożenie eRejestracji przez świadczeniodawców pozwala spełnić ustawowy obowiązek, określony w artykule 23a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zm. Moduł eRejestracja jest także zgodny z Rozporządzeniem o danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016.

Nowoczesna rejestracja pacjentów przez Internet

Moduł eRejestracja może być stosowany nie tylko w celu realizacji ustawowego obowiązku udostępniania takiej metody umawiania się na wizyty. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań, stworzono narzędzie uniwersalne, a przy tym niezwykle bezpieczne. Internetowa część aplikacji została skutecznie oddzielona od głównej bazy danych mMedica. Za synchronizowanie informacji o dokonanych rejestracjach i aktualizację danych o dostępności poszczególnych terminów odpowiada specjalnie w tym celu zaprojektowany system komunikacji. 

Najistotniejsze jest, że moduł eRejestracja w pełnym zakresie współpracuje z terminarzem i harmonogramami zdefiniowanymi w mMedica, jednocześnie powalając na swobodne decydowanie, które terminarze będą dostępne w Internecie, a które tylko lokalnie. Oczywiście aktualizacja informacji o dostępnych i zarezerwowanych terminach jest w pełni automatyczna i nie wymaga wykonywania żadnych dodatkowych działań. Zastosowanie modułu eRejestracja może istotnie ułatwić pracę w rejestracji i umożliwić pacjentom samodzielne planowanie wizyt w najbardziej dostosowanych do ich potrzeb terminach.

Ponadto moduł eRejestracja jako aplikacja internetowa jest w pełni przystosowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu pacjenci szybko i wygodnie mogą zarządzać terminarzem swoich wizyt z poziomu smartfonu czy tabletu.

eRejestracja z korzyścią dla pacjenta

Moduł eRejestracja daje możliwość umówienia się na wizytę do lekarza drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. Rejestracja on-line jest dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, dzięki czemu pacjent może dokonać rejestracji na wizytę w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, mając jedynie dostęp do Internetu. Pacjent po zalogowaniu się na swoje konto ma możliwość wyszukiwania wolnych terminów do interesujących go specjalistów oraz przeglądania listy własnych rezerwacji i ich modyfikacji. Oprócz tego pacjenci korzystający z leków stale podawanych mogą dokonać zamówienia recepty drogą internetową. Oprócz tego pacjenci mogą dokonać zamówienia recepty na stale podawane leki. Mogą także przeglądać zamówione recepty, planowane szczepienia oraz wystawione skierowania.

eRejestracja z korzyścią dla placówki

Korzyści wynikające z korzystania z modułu eRejestracja dla podmiotu leczniczego są bezsporne. Kluczowym atutem jest oszczędność czasu personelu oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia pomyłek podczas rejestracji pacjenta. Rejestracja internetowa znacząco wpływa na zmniejszenie kolejek w przychodni, dzięki temu pracownicy rejestracji mogą skupić się na bieżących sprawach i problemach pacjentów znajdujących się w placówce. 

Na usprawnienie pracy w przychodni wpływa również funkcjonalność automatycznego przenoszenia rezerwacji do Terminarza w mMedice, co skutkuje brakiem konieczności ich powtórnego rejestrowania. Ponadto każda osoba zakładająca konto na Portalu eRejestracji jest automatycznie wprowadzana do kartoteki pacjentów, dzięki czemu personel weryfikuje jedynie tożsamość pacjenta podczas jego wizyty w przychodni. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość wysyłania masowych wiadomości e-mail przez administratora Portalu w celu przekazania pacjentom ważnych informacji np. dotyczących funkcjonowania poradni.

Ważną cechą systemu eRejestracja jest zgodność z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. Dzięki temu wdrożenie rejestracji internetowej pozwala spełnić ustawowy obowiązek określony w artykule 23a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Elastyczność i duże możliwości dostosowania do własnych potrzeb, pozwalają na stosowanie systemu eRejestracja w gabinetach i przychodniach o bardzo zróżnicowanym zakresie realizowanych świadczeń. Poza indywidualnym doborem wykorzystywanych funkcjonalności istnieje także możliwość przystosowania kolorystyki portalu, co pomaga zapewnić spójność np. z kolorem charakterystycznym dla danej placówki.

Automatyczne wyszukiwanie wolnych terminów i możliwość rejestracji na wizytę

Każda osoba posiadająca dostęp do Internetu może wyszukać wolne terminy według zadanych kryteriów. Jednak aby dokonać rezerwacji lub odwołania wizyty konieczne jest posiadanie konta i wcześniejsza autoryzacja.

Monitorowanie przez pacjenta statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia

Pacjent po zalogowaniu się na konto w eRejestracji ma możliwość przeglądania listy własnych rezerwacji. Każda wykonana rezerwacja posiada przypisany status: zaplanowana, do realizacji, zrealizowana, w realizacji lub odwołana. Pacjent może także dodawać uwagi do rezerwacji. 

Powiadamianie pacjentów o zmianie terminu wizyty

Powiadomienia są wysyłane automatycznie na adres mailowy wskazany przez pacjenta w przypadku: utworzenia konta użytkownika, zmiany hasła do konta w module eRejestracji, wykonania rezerwacji, zmiany terminu rezerwacji jak również odwołania rezerwacji.

Możliwość zamówienia recepty na podstawie stale podawanych leków

Pacjent po zalogowaniu się na konto w eRejestracji ma możliwość elektronicznego zamówienia recepty. Z listy stale podawanych leków wybiera leki, które zostaną dodane na receptę. Pacjent ma także możliwość określenia liczby opakowań zamawianych leków. Po dokonaniu pomyślnego zamówienia wyświetlane jest potwierdzenie, a na adres mailowy wskazany przez pacjenta wysłana zostaje wiadomość. Tak zamówiona recepta możliwa jest do odbioru w placówce medycznej.

Podgląd skierowań

Pacjent po zalogowaniu się na konto w eRejestracji ma możliwość przeglądania listy wystawionych przez lekarza skierowań. Każde skierowanie zawiera m.in. informacje dotyczące daty jego wystawienia, lekarza wystawiającego oraz szczegółową treść.

Więcej informacji na temat funkcji systemu eRejestracja w kontekście obowiązujących przepisów, zawiera artykuł: „eRejestracja mMedica – system zgodny z wymogami Ministerstwa Zdrowia”

Wyszukiwarka mMedica