Moduły dodatkowe

Moduł Medycyna Pracy

Wstęp

Rozwiązanie przygotowane z myślą o jednostkach wykonujących badania medycyny pracy w celu usprawnienia pracy lekarzy oraz personelu pomocniczego. Umożliwia wprowadzenie i przechowywanie informacji o badaniach wykonanych osobom skierowanym przez:

 • pracodawcę (badania wykonywane pracownikom),
 • placówkę dydaktyczną (badania wykonywane uczniom), oraz
 • osobom bez skierowań, odbywającym badanie na wniosek własny.

 

Moduł został wstępnie skonfigurowany poprzez powiązanie stanowisk pracy z czynnikami szkodliwymi oraz zalecanymi do nich badaniami i konsultacjami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. poz. 2131 . Dzięki zastosowanemu mechanizmowi uproszczono sposób dokonywania rezerwacji wizyt do orzecznika medycyny pracy i lekarzy specjalistów, poprzez podpowiadanie większości danych podczas rezerwacji.

Dostępne są niżej wymienione karty badań oraz dokumenty:

 • Karta badania profilaktycznego
 • Karta badania sanitarno-epidemiologicznego
 • Karta badania nauczycieli
 • Orzeczenie lekarskie (badanie profilaktyczne)
 • Zaświadczenie lekarskie dot. przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy przez kobietę w ciąży lub karmiącą piersią
 • Zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korekcyjnych do pracy pry monitorze ekranowym
 • Orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne
 • Zaświadczenie o konieczności udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli
 • Zaświadczenie dla ucznia
 • Rejestr wydanych orzeczeń lekarskich

Zależnie od potrzeb i zakresu wykonywanych badań, moduł podstawowy można rozszerzyć o:

Materiały dodatkowe

Wyszukiwarka mMedica